Stjärntema

Välkommen till Stjärntema.

Om produkten

Stjärntema är ett läsutvecklingsmaterial i e-bokformat som är översatt till teckenspråk som bygger på Libers utgivna böcker Stjärnsvenska.

Böckerna behandlar områdena Vatten och Miljö och är skrivna på olika sätt såsom skönlitteratur och fakta. Böckerna är uppbyggda i 11 svårighetsnivåer och här kan eleverna hitta en bok med den nivå som de befinner sig på och eleverna kan också ges möjlighet till utveckling i egen takt. Böckerna kan användas i fri läsning eller i undervisningssituation. I slutet av varje bok finns diskussionsfrågor som eleverna kan jobba med.

Du bläddrar i e-boken och klickar på textstycken för att få dem upplästa på teckenspråk med svenskt tal. I e-boken kan du även göra anteckningar, överstrykningar och skriva med en penna, och allt sparas till nästa inloggning. Då kan eleven eller läraren ringa in svåra ord eller ta upp ämnen för klassdiskussion. För att hitta tillbaka till sidan du var på sist så kan du även sätta in bokmärke.

Det finns även svenskt tal som följer teckenspråket som stöd.

E-böckerna fungerar på marknadens förekommande webbläsare på datorer, pekplattor samt mobiler. Vi rekommenderar ni använder datorer och pekplattor för er bästa upplevelse. Internetuppkoppling krävs för åtkomst till böckerna.

Produktion

Programmering:Ulrik Svennberg
Projektledare:Fredrik Roos
Aktörer:Julia Gezelius och Stefan Ståhlbom
Röstsättning:Ning AB (MiaMaria Björkstrand och Peter Brask) samt Tommy Krångh och Malin Larsson
Bisittare:Tommy Krångh och Kicki Åkerlund
Fotograf:Matts Wigren
Redigering:Matts Wigren

SPSM ebok-läsare version 1.0


Så fungerar SPSM:s ebokläsare

Zooma in - Förstora texten och bilder.
autoÅterställ - För att återgå till ursprungsläget.
Zooma ut - Förminska texten och bilder.
Bläddra framåt - På pekplatta kan du också svepa med fingret för att bläddra.
Bläddra bakåt - På pekplatta kan du också svepa med fingret för att bläddra.
Innehållsförteckning - Här kan du se kapitlen i boken samt hoppa direkt till valda kapitlen. Under flikarna Anteckningar och Bokmärken hittar du dina gjorda anteckningar och sparade bokmärken så att du inte behöver leta efter dem i boken.
Bokmärke – Här kan du lägga till ett bokmärke där du t.ex. befann dig sist så du kan snabbt komma tillbaka nästa gång du loggar in i. Du kan även välja vilka vilken sida (höger eller vänster).
Anteckning – I anteckningsrutan kan du skriva in dina uppgifter, påminnelse eller egna funderingar. Anteckningsrutan förminskas till en liten ikon längst upp i hörnet.
Rita och överstryk – Med detta verktyg kan du t.ex. ringa in viktiga ord, stryka över ord och meningar.
Bokhyllan – För att återgå till den här sidan.

Du

Du är inloggad som: "Gäst" sedan 2023-03-21

Din webbläsare är: "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0"

Tema: Miljö


Sopor blir jord
Tema: Miljö / Nivå: 2


Odlarboken
Tema: Miljö / Nivå: 3


Skräpboken
Tema: Miljö / Nivå: 3


Sortera mera
Tema: Miljö / Nivå: 4


Vad händer med naturen
Tema: Miljö / Nivå: 5


Slaskgruppen
Tema: Miljö / Nivå: 8


Smutsboken
Tema: Miljö / Nivå: 10

Tema: Vatten


Ohoj!
Tema: Vatten / Nivå: 2


Ola kan spola
Tema: Vatten / Nivå: 2


Sjön
Tema: Vatten / Nivå: 5


På kryss med Sigfrid och Ingeborg
Tema: Vatten / Nivå: 6


Vilma och Vattumannen
Tema: Vatten / Nivå: 7


Vatten är viktigt
Tema: Vatten / Nivå: 11